White Space Art Asia | King Kong, 180x180cm, 2023 | White Space Art Asia

King Kong, 180x180cm, 2023

`