White Space Art Asia | GS018 Aletheia, Acrylic Modelling Paste on Canvas, 120x140cm, 2023 | White Space Art Asia

GS018 Aletheia, Acrylic Modelling Paste on Canvas, 120x140cm, 2023

`