White Space Art Asia | KSY05, oil on canvas, 1999 | White Space Art Asia

KSY05, oil on canvas, 1999

`