White Space Art Asia | KSY01, oil on canvas, 1990 | White Space Art Asia

KSY01, oil on canvas, 1990

`