White Space Art Asia | LCC009 Black & White 3, 61x61cm, Oil on Canvas, 2014 | White Space Art Asia

LCC009 Black & White 3, 61x61cm, Oil on Canvas, 2014

`