White Space Art Asia | LCC011 Black & White 5, 61x61cm, Oil on Canvas, 2014 | White Space Art Asia

LCC011 Black & White 5, 61x61cm, Oil on Canvas, 2014

`